schéma + o něco podrobnější popis, že může být napojené na radiátor, fancoil, podlahovku nebo i klimatizaci tzn. chladit